Søk
 
Webkamera

Webkamera fra Finse

Skiftetraktor Skd221 i modell

Skala Design har lansert et flott og enkelt byggesett av SKD 221

Les mer »
Reiseskildring 4: Nelaug - Rise - Arendal

Les mer »
Regn ut CO2-utslippene på reisen

 

En flyreise Oslo-Kristiansand
tilsvarer utslippet av CO2 fra 32 togreiser. Dette er tall som er utarbeidet ved hjelp av en klimakalkulator tilgjengelig på nsb.no.

I sammenligningene er det lagt til grunn følgende forutsetninger (normalbelegget her er beregnet av Vestlandsforskning):

Bil (2,2 personer per bil)
Buss (normalbelegg på 36%)
Fly (Braathens 737 under 500 km m normalbelegg på 66%) Tog (Fjerntog, normalbelegg 55%)

På CO2-utslipp får du da følgende resultater:

Oslo – Trondheim

Bil: 39,82 kg
Buss: 18,01 kg
Fly: 83,52 kg
Tog: 3,15 kg

Oslo- Kristiansand

Bil: 25,45
Buss: 11,51
Fly: 64,96
Tog: 2,01

Oslo- Bergen

Bil: 40,07
Buss: 18,13
Fly: 74,24
Tog: 2,68


Altså:
En flyreise Oslo –Trondhjem tilsvarer utslippene fra over 26 togreiser.
En flyreise Oslo-Kristiansand tilsvarer utslippet fra 32 togreiser.
En flyreise Oslo- Bergen tilsvarer utslippet over 27 togreiser.

Alle tog som går på strøm i Norge, bruker fra 1. juli 2007 kun strøm fra vannkraftverk. Dette betyr at det fra før av miljøvennlige toget drives av fornybar energi og er CO2-nøytralt.

Det er inngått avtale med Skagerak Energi om kjøp av opprinnelsessertifikater for strøm som gjør at all strømforbruk til tog og JBVs egne anlegg er knyttet til strømproduksjon fra navngitte vannkraftverk. Strømforbruket er derfor sertifisert som ”Grønn Strøm” i henhold til den internasjonale standarden RECS som er adoptert av EBL og administrert av den markedsnøytrale instansen Statnett.

Merk at tallene i utregningen ikke har tatt høyde for at vi nå kun bruker vannkraft. Det betyr at CO2 utslippene for tog egentlig ligger enda lavere enn i denne beregningen.

Kilde: NSB



« Tilbake |