Søk
 
Webkamera

Webkamera fra Finse

Skiftetraktor Skd221 i modell

Skala Design har lansert et flott og enkelt byggesett av SKD 221

Les mer »
Reiseskildring 4: Nelaug - Rise - Arendal

Les mer »
Karettoget

Kort om karéttoget: Norsk Jernbanemuseums historiske tog er ett av verdens eldste, mest komplette og kjørbare veterantog. I 1988 lanserte Jernbanemuseets Venner ideen om å restaurere et karéttog til museets 100-års jubileum i 1996. Etter seks års restaurering ble lokomotivet "Caroline" fyrt opp våren 1996 – toget var klart til jubileet.
Sammen med nr. 16, som står utstilt i museets hovedutstilling, er lokomotivet "Caroline" (nr. 17), landets eldste bevarte lokomotiv. Nr. 17 er bygget hos Robert Stephenson and Co. i Newcastle, England, og kom til Norge og Kongsvingerbanen i 1861. I 1896 ble nr. 17 overført til Hamar distrikt hvor lokomotivet bl.a. var med på byggingen av Eidsvoll-Ottabanen, var skiftelokomotiv på Hamar stasjon og tjente i lokaltoget mellom Ringebu og Lillehammer. I 1920 ble nr. 17 utrangert, og solgt til Clevfos Cellulose og Papirfabrik på Ådalsbruk. Her fikk lokomotivet navnet "Klevfossmerra", og slet fram til 1952 med tunge godsvogner på det 1,5 km lange sideporet. Da jernbanen i Norge feiret 100 år i 1954 kjøpte NSB tilbake lokomotivet, som ombygd fikk navnet "Caroline" og en sentral rolle under feiringen. Etter jubileet ble lokomotivet gitt til Jernbanemuseet.
Vognmateriellet er av "karét-typen," dvs. uten gjennomgang mellom vognene/kupeene. Alle vognene er fra perioden 1870-80, og med unntak av 2. klasse vognen 265 har de trebenker. 2. klasse vognen representerer det fineste som ble tilbudt reisende i 1870-årene med stopping og plysj i setene.« Tilbake |