Søk
 
Webkamera

Webkamera fra Finse

Skiftetraktor Skd221 i modell

Skala Design har lansert et flott og enkelt byggesett av SKD 221

Les mer »
Reiseskildring 4: Nelaug - Rise - Arendal

Les mer »
Reiseskildring 1: Oslo V - Asker

Reiseskildring 1

Oslo V - Asker 

av Morten Pelle Korsmo

I første del av min rundreise skal vi til Drammensbanen.

Drammensbanen ble åpnet 03.06.1872 og gikk fra Oslo V til Drammen via Lierbyen. Siste tog mellom Spikkestad og Brakerøya gikk den 2. juni 1973, litt over hundre år etter åpningen av banen. Strekningen Asker- Brakerøya ble samtidig erstattet med en tunnel som kortet ned reisetiden med opptil hele 45 minutter! Kort tid etter dette ble skinnestrengene ved Brakerøya langs den gamle banen revet, først og fremst til fordel for den nye E18 som i dag går gjennom bommen ved Kjellstad. Resten av sporene ble revet like etter en filminnspilling med "Knudsen og Ludvigsen" i 1974.

Det meste av den gamle traseen er i dag fortsatt bevart, og er godt besøkt som natursti. Traséen ble lenge truet med å bli ombygget til bilvei, men etter flere aksjoner blant turgåere valgte Lier Kommune å frede mesteparten av strekningen. Traséen er fylt opp med fin blanding sand og grus for å tette igjen de dype sårene etter bortrevne sviller og skinnestrenger. Dette har blitt et ypperlig underlag for gang- og sykkelfarende.

Oslo V
Her starter min reise. Frem til 1981 var altså dette sentralstasjonen for trafikk vest for hovedbanen, kun knyttet med de østlige linjer gjennom Oslos havnebane.

Som kanskje de fleste vet ble denne stasjonen nedlagt i begynnelsen av 80-tallet, og skinnene revet til fordel for parkeringsplassen som i dag er opprettet bak stasjonsbygningen.

Bildet viser utfarten fra stasjonen. [Foto: Erik W. Johansson]

 

 

 
Skarpsno
Strekningen frem til Asker er stort sett som den var,  men 4 holdeplasser er lagt ned. Skarpsno st ble lagt ned i forbindelse med åpningen av Lieråsentunnelen. Stasjonsbygningen ble stående 20 år lengre - helt frem til 1993. I dag er det kollektivfelt over tomten til denne stasjonsbygningen.

[Foto: Olaf Bjerknes]

 


Skøyen
NEBB bygde jernbanemateriell på Skøyen før i tiden, og hadde sine sidespor fra stansjonen. I dag er noen av verkstedhallene bevart, men sporene er borte.

 
Bestun
Denne stasjonen er i dag vendestasjonen for lokaltogene til Skøyen. Stasjonsbygningen står der fortsatt, og dette må vel være en av de få stasjonene i landet som har fått flere spor etter nedleggelsen...

[Foto: Olaf Bjerknes]


Lysaker
Her var det en gang en stasjonsbygning og et pakkhus, som i dag er erstattet med en omfattende veistruktur. Trafikken var nok stor her på godstomta også. Noen av sporene er fjernet, men ellers er sporarrangementet som i dag. For ca. 10 år siden ble stasjonen kraftig ombygget med bl. a nytt venterom og billettutsalg. Dette omfatter også riving av den gamle steinhvelvsbroen i innkjøringen til stasjonsområdet.
 
[Foto: Erik W. Johansson]

 
Myra
En av banens rene holdeplasser. Rester av muren til skurene står der i dag, men det er lenge siden det stoppet tog på dette stedet.

Ved holdeplassen går det en betongbro, og rester av trappen ned til holdeplassen kan synes på den ene siden.

[Foto: Morten P. Korsmo]


Stabekk
En prataktfull stasjonsbygning med tilhørende sporarrangement. Sporene benyttes hovedsaklig av materiell tilhørende Jernbaneverket. Noe av det opprinnelige sporarrangementet er fjernet.

[Foto: Erik W. Johansson]


Strand

Nok en av banens rene holdeplasser. Skuret ikledd murstein mot nordgående retning står der i dag, og en perrong i sørgående retning er igjengrodd av buskevekster. Over sporene går det en flott bygd trebro for fotgjengere. Dessverre er denne broen preget av råte, og vil bli revet i forbindelse med det nye dobbeltsporet som skal bygges her.

Bildet til venstre viser flytoget passere holdeplassen den 6. desember 2000. Perrongen må nok justeres litt før den kan benyttes for togpassasjerer igjen.. [Foto: Morten P. Korsmo]


Høvik
Sommeren 2000 fjernet Jernbaneverket en del av sporarrangementet ved den gamle godstomten, men deler av disse sporene ble gjenoppbygd i løpet av vinteren.

[Foto: Morten P. Korsmo]

 

 

 
Ramstad
Stoppested med leskur. Rester av fundamentet står der fortsatt, selv om det er få spor igjen etter plattformen.

 

 

 
Blommenholm

 

 
Sandvika
Stasjonsområdet ble modernisert for noen få år siden, men er stort sett som i dag. Stasjonsbygningen er fra 1872, men fungerer i dag som et kontorbygg. Et sidespor med en gammel lokstall fra 1920-åra er i dag erstattet med Sandvika Storsenter. Store forandringer vil skje i dette området i 2001, da det nye dobbeltsporet til Asker skal ihverksettes.
 
[Foto: Erik W. Johansson]

Kjørbo
Holdeplass som i dag nærmest er jevnet med jorden. 

 

 
Jong
Holdeplassen ble lagt ned i 1995, og et lastespor ble uten forbindelse. Restene av dette tidligere sporet er fortsatt synlige under veibroen ved holdeplassen, men byggingen av den nye Sandvikaparsellen medfører store forandringer i området. En Kalkovn tilhørende sidesporet er fredet.
 
[Foto: Erik W. Johansson]

 

 

 
Slependen
En holdeplass som er flyttet på 3 ganger. I 1873 Ble Slæbende stoppested anlagt i kurven øst før brua, for så å bli flyttet til vestsiden i 1959. I dag er denne holdeplassen plassert på østsiden igjen, og kun en grushaug vitner i dag om at det har vært en holdeplass mellom sporene.

 


Billingstad
En stasjon som hadde soidespor. Rester etter plattformen kan fortsatt sees, men sporene er borte.


Hvalstad
En stasjon som hadde et mer omfattende sporarrangement enn i dag. Stasjonsbygningen er godt bevart.


Vakås


Høn

 
Asker
Asker st. er blitt en del forandret på grunn av åpningen av Gardermobanen i 1998, som i dag har Asker som sin sørlige endestasjon. I spor 4 tar banen en krapp kurve til venstre og fortsetter som enkeltsporet linje mot Spikkestad.

 


Les mer om strekningen Asker - Spikkestad - Lierbyen - Drammen 
Kilder:

  • NSB
  • "På Sporet" - Norsk Jernbaneklubb
  • "På Sporet" - Norsk Jernbaneklubb

 « Tilbake |