Søk
 
Webkamera

Webkamera fra Finse

Skiftetraktor Skd221 i modell

Skala Design har lansert et flott og enkelt byggesett av SKD 221

Les mer »
Reiseskildring 4: Nelaug - Rise - Arendal

Les mer »
Partiene vil satse på jernbane!

 - Venstre har i Nasjonal transportplan foreslått fullfinansiering av videre utbygging av dobbeltspor mot Lillehammer for å redusere reisetiden mellom Oslo-Lillehammer ned til 80 minutter og øke kapasiteten slik at NSB eller andre togselskaper kan kjøre så hyppig at togtabellen blir overflødig. Dette stemte regjeringspartiene imot, sier Erik Ringnes til NRK.

Også hos SV i Hedmark er jernbaneutbyggingen sterkt prioritert. De vil sette distriktene i fokus for å modernisere bo og arbeidsområder.

- Det handler om klima, trafikksikkerhet og mindre press på veiene. Det betyr at vi må prioritere hardt å få på plass nødvendige investeringer i banene og materiell slik at folk og næringsliv merker forbedringer, mener Andersen.

Motorveiene i innlandet står også sentralt i den samferdselspolitiske debatten. Midlene til et prosjekt skal komme gjennom statsbudsjettet eller gjennom en stortingsproposisjon om bompengefinansiering eller OPS-utbygging av et bestemt prosjekt som skal fremmes for stortinget, sier Høyre.

- Vi vil fremme en proposisjon om OPS-utbygging av en fire felts E6 fram til Mjøsbrua og videre til Lillehammer så raskt dette lar seg gjøre. Høyre ønsker å starte opp 3-4 nye slike større, lengre og mer sammenhengende utbygginger ved hjelp av OPS hvert år framover. E6 gjennom Hedmark er en av de viktigste strekningene i Norge og vil være en av de første prosjektene vi legger fram for stortinget, ifølge Gundersen.

Les hele artikkelen på NRK.no« Tilbake |