Søk
 
Webkamera

Webkamera fra Finse

Skiftetraktor Skd221 i modell

Skala Design har lansert et flott og enkelt byggesett av SKD 221

Les mer »
Reiseskildring 4: Nelaug - Rise - Arendal

Les mer »
Kjøring med veterantrikk i 2005

Den populære ordningen med veterantrikkjøring i helgene vil fortsette også i 2005. Som i fjor vil Oslo Sporveiers SS-motorvogn 70 bli brukt, samt tilhenger 647 når den får nye fjærer, men LTF har nå fått midler til å sette i stand ytterligere vogner.

I første omgang vil vogn 307 bli trukket fra VOGNHALL 5 til Grefsen verksted for å få nødvendig ettersyn og testing for 750V kontaktledningsspenning. På sikt vil også E-vogn 183 bli gjort driftsklar, og vi håper å kunne utvide rutetilbudet i forhold til i fjor.

Ruteopplegg for veterantrikkjøringen blir publisert på www.sporveismuseet.no.« Tilbake |