Søk
 
Webkamera

Webkamera fra Finse

Skiftetraktor Skd221 i modell

Skala Design har lansert et flott og enkelt byggesett av SKD 221

Les mer »
Reiseskildring 4: Nelaug - Rise - Arendal

Les mer »
Ruteendring søndag 9. januar
Som kjent vil det fra 9.januar bli flere tog mellom Oslo og Gøteborg, mens det blir bare helgetrafikk mellom Oslo og Stockholm, opplyser leder av Jernbaneverkets ruteplanseksjon, Nils Hansegård.

Oslo - Gøteborg
Mellom Oslo og Gøteborg vil NSBs tog stoppe ved Ski, Moss, Råde, Rygge, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Ed, Öxnered og Trollhättan. Togene skal kjøres med krengetog av type 73 og vil bli kjørt som en forlengelse av togene Oslo - Halden.

NSB Regiontog til Gøteborg vil ha avganger hverdager fra Oslo S kl. 07.00, 13.00, 17.00 og fra Gøteborg 06.28, 12.46, 17.46. Lørdager blir det avganger fra Oslo S 09.00 og 17.00 og fra Gøteborg 08.40 og 16.36. Søndager blir det avganger fra Oslo S 13.00 og 17.00 og fra Gøteborg 12.36 og 17.46.

Oslo - Stockholm
Ingen persontog mandag -torsdag. Fredager fra Oslo kl 12.27 (til Stockholm 17.15), lørdager fra Oslo 08.30 (til Stockholm 13.25) og søndager fra Oslo 17.30 (Stockholm 22.15). Fra Stockholm blir det avganger på fredager kl 07.00 (til Oslo 11.49) og kl 17.05 (til Oslo 22.02) og søndager fra Stockholm 12.03 (Oslo 16.42). kjøretidene mellom Oslo og Stockholm kunne vært noe kortere om rutene var bestilt noe tidligere, forteller Hansegård. For enkelte tog har kjøretiden økt med 10-12 minutter i forhold til i dag på grunn av krysninger med godstog som alt hadde fått fastlagt sine ruter når helgetrafikken til Stockholm ble bestilt.

Nordlandsbanen
Dagtogene på Nordlandsbanen får ruter som kan kjøres både med type 93 og med lok og vogner.

Bratsbergbanen
Etter at det ble åpnet ny stasjon/holdeplass på Notodden med tilhørende lengre kjørestrekning har det blitt nødvendig å forlenge kjøretidene i tråd med dette. Fra 9.januar blir det derfor nye ruter og bedre punktlighet igjen på Bratsbergbanen. Samtidig gjeninnføres det stopp ved Nisterud holdeplass og ved Borgestad stasjon.

Drammenbanen
På grunn av at utbedrings- og sikringsarbeidene i Lieråsen tunnel i år kommer igang igjen for fullt, blir det stengt for tog gjennom tunnelen natten lørdag - søndag fra klokken 20.30 til klokken 08.30. dette betyr at togene erstattes av busser mellom Asker og Drammen etter klokken 20.30 lørdag kveld. Ekspresstoget fra Bergen lørdag kveld kjøres til Oslo over Roa. (Lieråsen tunnel er også stengt de øvrige nettene mellom klokken 00.15 og 04.30 på grunn av de samme anleggsarbeidene).

Ut over dette blir det bare enkelte minuttjusteringer av persontogsrutene, forteller Hansegård.

Godstrafikken
Godstrafikken preges av stadig flere selskaper som vil kjøre på norske spor. Fra ruteendringen vil vi ha faste ruter for følgende selskaper: CargoNet, Malmtrafikk AS, Green Cargo, Ofotbanen as, Tågab, og Hector Rail.

CargoNet
Bare små endringer i nåværende ruteopplegg. Selskapet har allerede gjeninnført et eget gjennomgående tog mellom Alnabru og Åndalsnes som fra ruteendringer gjøres fast. Trafikken mellom Follum ved Hønefoss og Filipstad i Oslo med papir vil opphøre fra februar.

Green Cargo
Fortessetter å kjøre sine ruter mellom Hallsberg i Sverige og Alnabru, mellom Hallsberg og Drammen via Lillestrøm og mellom Gøteborg og Østfold.

Tågab
Ruten mellom Kristinehamn i Sverige og Ranheim ved Trondheim, som har gått som behovsrute, gjøres fast. Togene kjøres nordover via Rørosbanen og tilbake over Dovrebanen. Også tømmertogene fra Sverige over Kornsjø til Halden blir nå faste tog.

Hector Rail
Dette er en ny operatør som skal kjøre containertog fra Follum ved Hønefoss til Halden for Norske Skog. Med forbehold om endelig godkjenning hos States jernbanetilsyn vil selskapet starte denne trafikken fra 1.mars. Togene blir containertog og lokomotivene blir inntil videre svenske el-lok (Rc 3). Hector Rail skal også kjøre til og fra Berg-terminalen ved Halden fra desember i år.

Ofotbanen as
Ofotbanen har allerede drevet godstrafikk i Sør-Norge en tid, men fra ruteendringen blir det flere faste togruter også for dette selskapet. Ofotbanen skal kjøre en rute fra Narvik til Alnabru over Storlien og Trondheim og en rute over Charlottenberg. I tillegg kan disse rutene forlenges til/fra Drammen ved behov.

Continental Railway Services
Det er også laget ruter for en ny operatør på strekningen Drammen - Sandnes. Dette er foreløpig lagt inn som behovstog i ruteplanen.

Kilde: Jernbaneverket
« Tilbake |